List/Grid Tag Archives: thuốc diệt chuột thế hệ mới

Diệt chuột bằng hoá chất thế hệ mới

Đây là một chế phẩm sinh hoá, những động vật có thể trọng dưới 0,5kg ăn phải sẽ dẫn đến xuất huyết nội tạng dẫn đến sốt – mất nước […]